Ad Widget

5 ‘hiện tượng mạng’ nổi tiếng nhờ những ‘trò lố’

Kenny Sang, Quân Kun, Sơn Paris... là những nhân vật nổi lên nhờ mạng xã hội. Tuy nhiên, người ta biết đến những cái tên này nhờ phát ngôn 'nổ', chiêu trò chứ không phải vì tài năng thực sự...