Ad Widget

Tặng sách giáo khoa cho học sinh vùng biển bị ảnh hưởng bởi Formosa

Ngay trước thềm năm học mới, tại Hà Tĩnh, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trao tặng 1.600 bộ sách giáo khoa cho các em tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên -...