Ad Widget
Việt Nam hưởng lợi bèo bọt từ FDI

Việt Nam hưởng lợi bèo bọt từ FDI

Samsung VN được ưu đãi nhiều nền kinh tế VN hưởng lợi ít ẢNH: BÌNH MINH Chỉ riêng Samsung trong 8 tháng đầu năm 2016 giá trị xuất khẩu đạt 21 tỉ USD, dẫn đầu trong nhóm các mặt hàng có...