Ad Widget

Thẻ BHYT có dòng chữ này: Ít người biết và khó được miễn phí 100%

Nhiều người có bảo hiểm y tế (BHYT) giờ mới giật mình biết đóng liên tục trên 5 năm có thể được chi trả 100% viện phí. Tuy nhiên, đó chỉ là một điều kiện. Thế nên, có rất ít...