Hà Nội sẽ tăng học phí trong năm học mới

Học phí của các cấp học ở cả ba vùng nông thôn, miền núi, thành thị của Hà Nội sẽ bắt đầu tăng trong năm học 2017 -2018 sắp tới đây, theo nội dung mà HĐND TP Hà Nội vừa thông qua

Cả 3 vùng đều tăng

Theo tờ trình về việc mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội vừa được HĐND TP Hà Nội thông qua hôm 3/7, bắt đầu từ năm học 2017 – 2018, mức học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập sẽ tăng.

Cụ thể, vùng thành thị, mức thu học phí năm học 2017 – 2018 là 110.000 đồng/tháng/học sinh (tăng 30.000 đồng so với năm học trước), ở vùng nông thôn sẽ có mức thu là 55.000 đồng/tháng/học sinh (tăng 15.000 đồng so với năm học trước) và mức thu ở vùng miền núi là 14.000 đồng/tháng/học sinh (tăng 4.000 đồng so với năm học trước).

UBND TP Hà Nội cho biết việc tăng học phí không làm ảnh hưởng đến học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh thuộc diện chính sách vì các đối tượng này đã được hưởng chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của TW

Theo đó, một phần số tăng thu học phí (chênh lệch giữa mức thu học phí năm học 2017 – 2018 với mức thu học phí năm học 2016 – 2017) sẽ được sử dụng để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, phần còn lại dùng để hỗ trợ chi phí chi cho sự nghiệp giáo dục hàng năm.

Bội chi ngân sách 3.700 tỷ đồng

Mức bội chi ngân sách cho đầu tư và phát triển của TP Hà Nội được HĐND thống nhất duyệt năm 2017 là 3.700 tỷ đồng, bằng với mức bội chi mà Thủ tướng giao cho Hà Nội

Theo giám đốc Sở Tài chính – ông Hà Minh Hải, tổng thu ngân sách của thành phố 6 tháng đầu năm 2017 đạt 102.490 tỷ đồng, đạt 50,1% dự đoán, tăng 18% so với cùng kỳ. Trong khi đó, tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm ước lượng thực hiện 26.883 tỷ đồng (đạt 34,4% dự toán năm)

Theo ông Hải, một số khoản thu còn đạt thấp so với dự toán, nợ đọng ngân sách còn lớn, do một số doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản gặp khó khăn về tài chính trong việc thanh toán các khoản nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, nhất là đối với khoản tiền phạt chậm nộp.

Giảm mức mua sắm công

TP Hà Nội là đơn vị đầu tiên của cả nước thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung với 6 gói thầu mua sắm tài sản có giá trị trúng thầu là 359,6 tỷ đồng, giảm so với đăng ký nhu cầu của các cơ quan, đơn vị là 22,9 tỷ đồng, 24 gói thầu công ích dịch vụ vệ sinh môi trường giai đoạn 2017 – 2020 có giá trúng thầu 3.815 tỷ dồng, giảm so với đăng ký nhu cầu của các cơ quan, đơn vị là 169,8 tỷ đồng.

Hà Nội cũng đã triển khai thí điểm khoán kinh phí sử dụng ô tô phục vụ công tác chung tại 8 cơ quan, đơn vị từ tháng 3/2017

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *