Ad Widget

Ngắm lương bạc tỷ của lãnh đạo Vietcombank năm 2016

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) nằm trong nhóm “Tứ đại gia ngân hàng”. Trong năm 2016, các lãnh đạo Vietcombank nhận 24 tỷ đồng. Là một trong những ngân hàng lớn nhất đứng đầu...